Startsida

Cecilia Wullt

Jag är specialist i vuxenpsykiatri och legitimerad psykoterapeut. Jag arbetar med psykiatrisk bedömning och behandling. Min inriktning är olika typer av ångest och depressiva problem. 
Jag har Samverkansavtal med Region Skåne.
Jag är inte ansluten till Vårdval Psykoterapi inom Primärvården. Jag har fn fullbokat.

Kostnader och bokning

Min verksamhet samverkar med Region Skåne. Alla avgifter är desamma som i den offentliga sjukvården. Högkostnadskort och Frikort gäller.
 För närvarande har jag fullbokat.